Spillmonopolet står for fall i Finland

Av Andrea
Publisert 25/04/2023

Finland vurderer å gjøre store endringer i regler for nettspilling etter rapport fra forskningsgruppe.

En studie av fem internasjonale spillmarkeder, representert av Norge, Sverige, Danmark, Nederland og Frankrike, sier at det finske monopolsystemet med statseide Veikkaus, vil forbedringen av kanaliseringsevnen mislykkes. 

Ifølge forskningsgruppen går mellom 500 – 550 millioner euro tapt til utenlandske nettsteder som aksepterer finske spillere.

Regjeringen sa at kanaliseringen sannsynligvis ville forbedre det eksisterende monopol-systemet med strengere restriksjoner. Veikkaus bekreftet nylig at de bare har 50% av online-markedsandelen i Finland til tross for at monopolsystemet er på plass i landet. 

Vil ta rapporten i betraktning

Innenriksdepartementet uttaler at det er lite sannsynlig at kanaliseringsevnen til Finlands eksklusive rettigheter vil bli betydelig styrket i nær fremtid uten endringer i gjeldene regulering.

– Rapporten beskriver de viktigste aspektene som bør tas i betraktning i videre forberedelser av et mulig lisenssystem i Finland. I lisenssystemer ville det sannsynligvis være mulig å oppnå en høyere grad av kanalisering i nettspilling enn den nåværende situasjonen, men det er avhengig av detaljert regulering av driften og beskatning av spillinntekter, uttaler de videre. 

Forskningsgruppen legger til at eventuelle endringer i lovgivningen bør veies opp mot en potensiell økning i spillrelatert skade i markedet. De forklarer at selv i et multi-lisenssystem ville det være behov for streng regulering av markedsføring og regler for å forhindre spilleavhengighet.

Ønsker rask endring

Veikkaus CEO Olli Sarekoski svarer på nyhetene med at han synes rapporten er god og balansert. – Det er viktig at beløpet utenfor det eksklusive rettighetssystemet er bekreftet å være i mellom 500-550 millioner, og dermed også i kategorien vi presenterte basert på H2 Gambling Capital sin informasjon. Hvis systemendringen går mot et lisenssystem, er det ønskelig at den skjer raskt, forteller han videre. 

Nåværende situasjon ikke en mulighet

– Rapporten er en presentasjon med høyt nivå av den nåværende situasjonen og alternativene, som også inkluderer mange praktiske anbefalinger. Rapporten anerkjenner at kanaliseringen allerede er relativt lav og forventes og reduserer ytterligere, forteller juridisk rådgiver ved Legal Gaming Attorneys at Law, Antti Koivula.

– Basert på bevisene som er gitt av landene som rapporten inkluderer, ville det være mulig å oppnå en høyere grad av kanalisering og dermed også mer effektiv forebygging av spilleproblemer gjennom et delvis lisenssystem. Ifølge rapporten ville den eneste alternative løsningen være å introdusere en enda strengere monopolmodell, mens å opprettholde den nåværende situasjonen ikke betraktes som en mulighet. 

Siste nyheter: